Ενημέρωση, συμμετοχή φορέων και επιλογή επιθυμητού σεναρίου κινητικότητας, στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης
Δήμος Καβάλας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Blog