Έρευνα προτιμήσεων μετακίνησης για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας