Συστάσεις πολιτικής του “Urban Transports Community – Interreg Med”

Eνα σύντομο βίντεο με τις κυριότερες συστάσεις πολιτικής του Urban Transports Community – Interreg Med που προέκυψαν από τα 4 Έγγραφα Πολιτικής του έργου. Το βίντεο αποτελεί μια σύντομη αλλά ουσιαστική ματιά στον τρόπο με τον οποίο η κοινότητα του Urban Transports φιλοδοξεί να προωθήσει καινοτόμες λύσεις στον τομέα των μεταφορών.