Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Κατάρτιση Σεναρίων

Σε αυτό το βήμα, αναλύεται λεπτομερώς η σημερινή κατάσταση του Δήμου και εξετάζονται πιο αναλυτικά τα προβλήματα και οι ευκαιρίες που υπάρχουν για τη στροφή στη βιώσιμη κινητικότητα. Εδώ, εκτός από κείμενα περιγραφής και ανάλυσης, θα βρεις και αναλυτικούς θεματικούς χάρτες.

Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων

Δες το αρχείο

Παραδοτέα

Για το σύνολο των υλικών μέχρι τώρα, πατήστε εδώ: