Έρευνα προτιμήσεων μετακίνησης για το ΣΒΑΚ του Δήμου Καβάλας

Σύνδεσμος έρευνας: https://forms.gle/hnniJjTYvvFo3gej9

Η ομάδα έργου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Καβάλας, έχει διαμορφώσει μια έρευνα για τις προτιμήσεις των κατοίκων του Δήμου, σχετικά με τα μέσα μετακίνησης που επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συνεισφέρουν στη σωστή κατανόηση των επιλογών και των αναγκών των πολιτών και θα επιτρέψουν στον Δήμο να σχεδιάσει στοχευμένα και αποδοτικά τις μελλοντικές υποδομές και υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιών.

Η συγκεκριμένη έρευνα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις προηγούμενες. Στις προηγούμενες έρευνες έχουν διερευνηθεί εκτενώς οι καθημερινές πραγματικές επιλογές των κατοίκων για όλα τα μέσα (Αυτοκίνητο, Μηχανή, ΤΑΞΙ, Λεωφορείο, Ποδήλατο, Πεζή μετακίνηση), ενώ στην συγκεκριμένη ερευνά εξετάζεται η ενδεχόμενη αλλαγή προτίμησης μεταξύ μηχανοκίνητων μέσων (με αντιπροσωπευτικότερο το Ι.Χ. Αυτοκίνητο που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο κυκλοφοριακό πρόβλημα των πόλεων), Αστικής Συγκοινωνίας (Λεωφορείο) και ποδηλάτου.

Η συμμετοχή των κατοίκων στην έρευνα ισοδυναμεί με ενεργή συμμέτοχή τους στο μελλοντικό σχεδιασμό της πόλης. Ο Δήμος καλεί όλους τους πολίτες να συμπληρώσουν την έρευνα και να την διαδώσουν.

Αυτό που έχετε να κάνετε επομένως είναι να μπείτε στον σύνδεσμο έρευνας και να συμπληρώσετε τα εξής:

  • Μας περιγράφετε μια συχνή μετακίνηση που κάνετε στην Καβάλα.
  • Σας δίνουμε 8 διαφορετικούς υποθετικούς συνδυασμούς μεταξύ τριών μεταφορικών μέσων ( Ι.Χ., λεωφορείο & ποδήλατο).
  • Επιλέγετε σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα ποιο μέσο θα χρησιμοποιούσατε σε πραγματικές συνθήκες.

Η μαζική συμμετοχή θα εξασφαλίσει την έκφραση των προτεραιοτήτων και των προτιμήσεων των διαφόρων ομάδων πολιτών που δραστηριοποιούνται στην Καβάλα, έτσι ώστε να επιτευχθεί, τόσο ο απαραίτητος βαθμός συναίνεσης, αλλά ταυτόχρονα και η από κοινού διαμόρφωση του περιεχομένου του μελλοντικού μας σχεδιασμού. Αυτό αποτελεί άλλωστε, και την ουσία της συμμετοχικότητας σε ένα ΣΒΑΚ.

Βοηθήστε μας, ώστε να σχεδιάσουμε μαζί, το μέλλον της κινητικότητας στην πόλη μας!