ΣΒΑΚ

Εδώ θα βρείτε το τελικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Καβάλας.

Αναφορά κύκλου ΣΒΑΚ Δήμου Καβάλας

Δες το αρχείο